Conscience: Traduzione in Olandese e Testo - Trilla D

La traduzione di Conscience - Trilla D in Olandese e il testo originale della canzone
Di seguito troverete testo, video musicale e traduzione di Conscience - Trilla D in varie lingue. Il video musicale con la traccia audio della canzone partirà automaticamente in basso a destra. Per migliorare la traduzione potete seguire questo link oppure premere il bottone blu in fondo.

Testo della Canzone Conscience
di Trilla D

Laying in bed
My eyes running
Been clowning all my life
And still ain't nothing funny
Running from responsibilities
And praying you start feeling me soon
To a god I don't believe in
Conceiving many moons
But the light ain't bright enough
I just want a sun
But the stars won't align
So on this track
I rip the words out my spine
Bringing lyrics back to the rap game
Diamond among the rhinestones;
Phony Jay-Z and Dre clones
I'm a cyclone
But don't get it twisted
I don't copy
Just watch like my wrist did
Not giving an F like a floppy
Yes, I still have the colon to digest
I ate you
I don't have a 9
And if I don't give a fuck, there's no sex so
You don't even get a taste
Here's my fist though
I'm schizo
Wordplay emits a swift kick to the chin
Hats fly off
As I win, a snare
Holocaust
Defeated; I beat the beat up
Rarely conceited
I only reflect on my life in that mirror
I thought writing it down would make it clearer
I fear I'm going under
But then I remember, there's always light within the thunder

Nigga forget ya blunders
Focus on becoming sum'n you're proud of
And stop being proud cause ya smoking loud bruh
How you gon' make ya kids laugh if you clowning, huh?
I don't mean to be a downer
Tryna help you up
Who your kids gon' look up to
If you just down to ride and you don't give a fuck?

I write poetry
Flowing wasn't in my degree

To J Cole there is no symmetry
This ain't a diss
But the lyrics I spit
Would leave him in a cemetery
Have 'em running laps on my tracks
Let my semibreve
My mouth a gat
My brain hold notes so potent
No laxatives
As I shit all over my opponents
Other rappers sour cause our city ain't get no shine
It's my hour so
I'ma reposition the limelight
Only time I see competition is in hindsight
In my life
People came and left
So, I'ma get my rhymes right
Be the best I can be
Not for them, but for me
They'll front like they don't miss me as I stunt
But I know they want me back
Bogus acts
Fuck ya hocus pocus tricks
You cunts can keep 'em
My skin thick
But wounds deep
Scars opened 24/7
Like 7-eleven
She is too
I passed her
Call the reverend
She suck dick till her head aches
Pass the exedrin
All for a dollar
You a dime
So you get any nigga to holla
But you only settle for the ones that make ya heels taller
The shot callers, big ballers
But I see ya flaws
All those dollars can't buy a real smile
Laugh as fake as ya hairstyle
I gotta ask
'Was it all worthwhile?'
But if it was, don't let 'em judge
Fuck a critic
Do what makes you happy
It's your life, so live it

Traduzione in Olandese della Canzone
Conscience di Trilla D

Tot in bed
Mijn ogen draaien
Is de clown heel mijn leven
En nog steeds is niet niets grappig
Het runnen van verantwoordelijkheden
En bidden u beginnen met het gevoel me snel
Een god geloof ik niet in
Het concipiëren van de vele manen
Maar het licht is niet helder genoeg
Ik wil gewoon een zon
Maar de sterren niet uitlijnen
Dus op deze track
Ik rip de woorden uit mijn rug
Het brengen van teksten terug naar de rap game
Diamant onder de steentjes;
Nep-Jay-Z en Dre klonen
Ik ben een cycloon
Maar don ' t get it twisted
Ik kopieer niet
Gewoon kijken als mijn pols deed
Het niet geven van een F als een floppy
Ja, ik heb nog steeds de dikke darm verteerbaar
Ik at u
Ik heb geen 9
En als ik don ' t give a fuck, er is geen sex dus
Je hoeft zelfs geen smaak
Hier is mijn vuist al
Ik ben schizo
Woordspelingen zendt een snelle kick naar de kin
Hoeden vliegen
Als ik win, een valstrik
Holocaust
Verslagen; ik beat the beat up
Zelden verwaand
Ik reflecteren op mijn leven in die spiegel
Ik dacht dat het schrijven zou het duidelijker
Ik vrees dat ik ga onder
Maar dan herinner ik me, er is altijd licht in de donder

Nigga vergeten ya blunders
Focus op steeds som ' n je trots op bent
En stop trots oorzaak ya roken luid bruh
Hoe u gon' make ya kinderen aan het lachen als je de clown uit, hè?
Ik bedoel niet te worden een domper
Tryna helpen u
Met wie uw kinderen gon' kijk omhoog
Als je gewoon naar beneden te rijden en u don ' t give a fuck?

I schrijven van poëzie
Stroomt niet in mijn graad

J Cole is er geen symmetrie
Dit is geen diss
Maar de tekst die ik spit
Zou hem in een begraafplaats
Heb 'em draaien van rondjes op mijn tracks
Laat mijn hele noot
Mijn mond een gat
Mijn hersenen houden noten zo krachtig
Geen laxeermiddelen
Als ik shit over mijn tegenstanders
Andere rappers een zure oorzaak van onze stad ain ' t get no glans
Het is mijn uur
Ik ben de positie van de schijnwerpers
Alleen de tijd ik zie de concurrentie is achteraf
In mijn leven
Mensen kwamen en gingen
Zo, ik ben mijn rhymes recht
Het beste wat ik kan worden
Niet voor hen, maar voor mij
Ze zullen de voorkant als ze niet te missen me als ik stunt
Maar ik weet dat ze willen me terug
Valse handelingen
Fuck ya hocus pocus trucs
U kutjes kunnen houden 'em
Mijn huid dik
Maar de wonden zijn diep
Littekens 24/7 geopend
Zoals 7-eleven
Ze is te
Ik slaagde voor haar
Bel de dominee
Ze zuigen lul tot haar hoofd doet pijn
Pas de exedrin
Alles voor een dollar
Je een dubbeltje
Zo krijg je een nigga te holla
Maar u alleen genoegen met degenen die ya hakken groter
Het schot bellers, grote ballers
Maar ik zie ya gebreken
Al die dollars kan het niet kopen van een echte glimlach
Lachen zo nep als ya kapsel
Ik moet het vragen
'Was het het allemaal waard?'
Maar als het was, don ' t let 'em rechter
Fuck een criticus
Doen wat je gelukkig maakt
It ' s your life, live it

Migliora questa Traduzione

A causa di mancanza di tempo e persone, moltissime traduzioni vengono effettuate con il traduttore automatico.
Sappiamo che non è il massimo, ma è sufficiente per far capire a chi ci visita il senso della canzone.
Con il tuo aiuto, e quello degli altri visitatori, possiamo rendere questo sito un riferimento per le traduzioni di canzoni.
Ti va di dare il tuo contributo per la canzone Conscience? Ne siamo felici!
Fino ad oggi avete migliorato
155
traduzioni di canzoni
Grazie!!