U Ciebie W Mieście 2: Traduzione in Italiano e Testo - Vienio I Pele

La traduzione di U Ciebie W Mieście 2 - Vienio I Pele in Italiano e il testo originale della canzone
U Ciebie W Mieście 2: Traduzione in Italiano e Testo - Vienio I Pele Italiano
U Ciebie W Mieście 2: Traduzione in Inglese e Testo - Vienio I Pele Inglese
U Ciebie W Mieście 2: Traduzione in Spagnolo e Testo - Vienio I Pele Spagnolo
U Ciebie W Mieście 2: Traduzione in Francese e Testo - Vienio I Pele Francese
U Ciebie W Mieście 2: Traduzione in Tedesco e Testo - Vienio I Pele Tedesco
U Ciebie W Mieście 2: Traduzione in Portoghese e Testo - Vienio I Pele Portoghese
U Ciebie W Mieście 2: Traduzione in Russo e Testo - Vienio I Pele Russo
U Ciebie W Mieście 2: Traduzione in Olandese e Testo - Vienio I Pele Olandese
U Ciebie W Mieście 2: Traduzione in Svedese e Testo - Vienio I Pele Svedese
U Ciebie W Mieście 2: Traduzione in Norvegese e Testo - Vienio I Pele Norvegese
U Ciebie W Mieście 2: Traduzione in Danese e Testo - Vienio I Pele Danese
U Ciebie W Mieście 2: Traduzione in Hindi e Testo - Vienio I Pele Hindi
U Ciebie W Mieście 2: Traduzione in Polacco e Testo - Vienio I Pele Polacco
Di seguito troverete testo, video musicale e traduzione di U Ciebie W Mieście 2 - Vienio I Pele in varie lingue. Il video musicale con la traccia audio della canzone partirà automaticamente in basso a destra. Per migliorare la traduzione potete seguire questo link oppure premere il bottone blu in fondo.

Testo della Canzone U Ciebie W Mieście 2
di Vienio I Pele

Świadomie wkraczam w kolejne nagranie
Te rymy traktuje jak powołanie
To jak wyzwanie, któremu muszę sprostać
Na świecie musi coś po nas zostać
Te kilka płyt prawd z codziennego życia
W czasach gdy hiphop wyszedł z ukrycia
Szczególny przekaz to jest priorytet
Czynem i słowem buduje autorytet
W konwencji rap postrzegam świat
I jestem jak te 1000 Wat
Oddaje hołd prostocie jego stylu
To moje słowa wytłoczone na winylu


Jestem znów by nawinąć swych kilka słów
Banię wpraw w ruch, słuch wytęż, DJ puszcza winylową płytę
Która niesie to co w sercu mam ukryte
Szybkie życie napędzane bitem
Studio, koncerty nie kończące się przed świtem
Priorytet -być faworytem
Najwyższa jakość, jak mej kobiety nagość
Muzyka sprawia mi radość
Zagość na koncercie
Poczuj pierdolnięcie
To moc co przechodzi ludzkie pojęcie
Będzie dobra biba, za to ręczę
Hałas, publika, w górze ręce
Czego potrzeba więcej? Czego?

Mogą myśleć co chcą
Mogą mówić chcą
Mogą pisać co chcą


Ale wiesz co
Tu nie chodzi o dziwki, kajdany czy jakiś kurwa proszek
Ani o hajs bo to de facto grosze
Rzeczywistość, to co do niej wnoszę
Przetrwa choć to wszystko chwila
Przetrwa na tych kompaktach, winylach
Bo w tych wersach i stylach jest siła
I nawet gdy będziesz na to pluł
Ja będę trwał, póki będę czuł że mogę
Nową wartość, puścić w obieg, w eter
Ej człowiek, to moim priorytetem
Ej człowiek jeśli wiesz o czym mówię
Do zobaczenia w Twoim mieście, w Twoim klubie


Ej, wiesz że widzę w Tobie odbiorcę
Powiem Ci co było kiedy nie chodziło o forsę jeszcze
Pierwszy bit box rymy składam naprędce
Ławki park dla chłopaków trawki smak
Wtedy dupy podchodziły do rapu niechętnie

Dzisiaj dupy robią z dupy talizmany na szczęście
Pierwsze tagi na klatkach, browar na ławkach
Pierwszy rap, pierwszy breakdance, pierwszy numer na paskach
Pamiętam jak dziś pierwszy super komercyjny syf
Śmiecie robią tam to i tak kluby tętnią tym
To rapu pierwsza klasa a nie bazar
I przejdzie do historii jak kolejna trasa

Zanim zechcesz psioczyć na moją klikę
Może od razu z dachu skoczysz na dynkę
Masz nieszczęśliwe życie, a u innych widzisz wady
Ja reprezentuję rym z bitem co morduje składy
Super heros JWP burzę tempu serio
Daj minutę zrzucę nutę usłyszą ją nad Syberią
To coś jak miłość od pierwszego wejrzenia
Małolat i rap doprowadza mój mózg do wrzenia
14 lat minęło jak jeden dzień
Dziś wciąż graffiti cień w rapie wywalę scen
To lot na całe życie a nie sport sezonowy
Hip-hop, daj nowy bit szybko, jestem gotowy


Poniedziałek dwunasta, budzik dzwoni czas wstać
Na ten komis po sampla, łakome na funka
Ciskam wzrok po przystankach i ludzi którzy okupują tramwaj
Wiem, ty lubisz tłumy co okazują aplauz nie!
Dziś chcę bogactwa te
Okazjona-alnie, o co B? to ta-ajne
Jakie to mie-ejsce
Winy-lili mi tu byli, jestem i tu zaraz
czyli liturgiczny hałas, czytaj chaos
Ja przetrwam, bo one przetrwają
Nie zapalą nas serce, hiphopu dekalog

Real recognised, real game recognised, Game
Stepping to a house a lot of niggas know my name
Big Dap in tha house that's no doubt
Represent for the streets and no, the feel me no doubt
Been doin it four minutes on the union sweet days
Got niggas sitting back sitting in the days
Ask me damn question s'like, what's up son
And I tell I'm living life so they tell me nothing done
Know I'm east New York legend and I say it old day
Feel like a nigga when I'm come around the way
Real recognised, real sit back and chill
Looking at these niggas like a nigga get ill
Doing it four minute and microphone wild
Can't see a nigga realy fucked whilst out
Take my time, review my vision
Do your sweet days give you my vision
Three five days where I'm holding your ass
O, and this is just like that

Traduzione in Italiano della Canzone
U Ciebie W Mieście 2 di Vienio I Pele

Entro consapevolmente nella registrazione successiva
Tratto queste rime come una vocazione
È come una sfida che devo affrontare
Ci deve essere qualcosa nel mondo per noi
Questi pochi dischi di verità della vita quotidiana
In un'epoca in cui l'hip-hop usciva allo scoperto
Un messaggio speciale è una priorità
Con i fatti e con le parole si costruisce autorità
Nelle convenzioni rap percepisco il mondo
E sono come quei 1000 Watt
che do un tributo alla semplicità del suo stile
Queste sono le mie parole impresse su vinile


Sono tornato alla mente con poche parole
Metti in moto il tuo culo, affatica le orecchie, DJ suona un disco in vinile
Che porta ciò che è nascosto nel mio cuore
Vita veloce guidata da un ritmo
Studio, concerti che non finiscono mai prima dell'alba
Priorità - essere il preferito
Massima qualità, come la nudità della mia donna
La musica mi rende felice
Vieni al concerto
Senti il ​​cazzo
Il potere che passa attraverso il concetto umano
Sarà un bel colpo, te lo garantisco
Rumore, pubblico, mani in alto
Cos'altro ti serve? Cosa?

Possono pensare quello che vogliono
Possono parlare che vogliono
Possono scrivere quello che vogliono


Ma sai cosa
Non qui si tratta di puttane, catene o un po 'di polvere del cazzo
Non per soldi perché in realtà sono pochi centesimi
Realtà, quello che ci porto
Sopravviverà anche se è tutto un momento
Sopravviverà su questi CD, vinile
Perché c'è forza in questi versi e stili
E anche quando ci sputi sopra
Rimarrò finché mi sento di poter
Nuovo valore, circola nell'etere
Ehi amico, questa è la mia priorità
Ehi amico, se sai di cosa parlo
Ci vediamo nella tua città, al tuo club


Ehi, lo sai Riesco a vedere il destinatario in te

Ti dirò cosa era quando non si trattava ancora di soldi
Ho messo le prime rime frettolosamente
Panchine per i ragazzi sapore di erba
Poi gli asini si sono avvicinati al rap con riluttanza
Oggi, il culo crea talismani dal culo per buona fortuna
Le prime etichette sulle gabbie, il birrificio sulle panchine
Il primo rap, la prima breakdance, il primo nu mer sulle strisce
Ricordo oggi la prima merda super commerciale
Trash sta facendo lì e i club ne pullulano
È rap di prima classe, non un mercato
E passerà alla storia come un altro tour

Il supereroe di JWP impazza seriamente il ritmo
Dammi un minuto un biglietto che lo sentiranno in Siberia
È qualcosa come amore a prima vista
Un adolescente e il rap mi fanno ribollire il cervello
14 anni È stato come un giorno.
Oggi, ancora ombra di graffiti nel rap, getterò scene
È un volo per la vita, non uno sport stagionale
Hip-hop, dai un nuovo ritmo presto, sono pronto


Lunedì dodici, la sveglia suona l'ora di alzarsi
Per questa spedizione di esempio, affamata di funk
Guardo gli occhi alle fermate e alle persone che occupano il tram
Lo so, ti piace la folla quello che mostrano applausi no!
Oggi voglio queste ricchezze Occasionalmente, per cosa B? to ta-ajne
Che posto è
I miei difetti erano qui, sono qui in un minuto
che è rumore liturgico, leggi il caos
Sopravviverò, perché sopravviveranno
Il cuore non ci accenderà, decalogo hip-hop

Vero riconosciuto, vero gioco riconosciuto, gioco
Entrando in una casa molti negri conoscono il mio nome
Big Dap in quella casa che è senza dubbio
Rappresenta per le strade e no, non mi sento senza dubbio
Sono stato quattro minuti nei giorni dolci dell'unione
Ho negri seduti seduti nei giorni
Chiedimi accidenti domanda s'like, come va figliolo
E io dico che sto vivendo la vita così non mi dicono niente di fatto
So che sono una leggenda di New York est e lo dico vecchio come un negro quando vengo da questa parte
Veramente riconosciuto, reale siediti e rilassati
Guardando questi negri come un negro si ammala
Farlo quattro minuti e microfono selvaggio
Non riesco a vedere un negro davvero scopato mentre sei fuori
Prenditi il ​​mio tempo, rivedi la mia visione
I tuoi giorni dolci ti danno la mia visione
Tre cinque giorni è dove ti sto tenendo il culo
O, ed è proprio così

Migliora questa Traduzione

A causa di mancanza di tempo e persone, moltissime traduzioni vengono effettuate con il traduttore automatico.
Sappiamo che non è il massimo, ma è sufficiente per far capire a chi ci visita il senso della canzone.
Con il tuo aiuto, e quello degli altri visitatori, possiamo rendere questo sito un riferimento per le traduzioni di canzoni.
Ti va di dare il tuo contributo per la canzone U Ciebie W Mieście 2? Ne siamo felici!

Vienio I Pele

U Ciebie W Mieście 2: traduzione e testo - Vienio I Pele

U Ciebie W Mieście 2

Vi presentiamo il testo e la traduzione di U Ciebie W Mieście 2, una nuova canzone creata da Vienio I Pele tratta dall'album 'Gościnnie Mixtape'

Le 13 canzoni che compongono l'album sono le seguenti:

Ecco una piccola lista di canzoni che potrebbe decidere di cantare comprensiva dell'album dal quale ogni canzone è tratto:

Ultime Traduzioni e Testi di Vienio I Pele

Ultime Traduzioni e Testi Inseriti

Traduzioni più viste questa settimana

Fino ad oggi avete migliorato
155
traduzioni di canzoni
Grazie!!