01:57: Traduzione in Italiano e Testo - Ejmatt

La traduzione di 01:57 - Ejmatt in Italiano e il testo originale della canzone
01:57: Traduzione in Italiano e Testo - Ejmatt Italiano
01:57: Traduzione in Inglese e Testo - Ejmatt Inglese
01:57: Traduzione in Spagnolo e Testo - Ejmatt Spagnolo
01:57: Traduzione in Francese e Testo - Ejmatt Francese
01:57: Traduzione in Tedesco e Testo - Ejmatt Tedesco
01:57: Traduzione in Portoghese e Testo - Ejmatt Portoghese
01:57: Traduzione in Russo e Testo - Ejmatt Russo
01:57: Traduzione in Olandese e Testo - Ejmatt Olandese
01:57: Traduzione in Svedese e Testo - Ejmatt Svedese
01:57: Traduzione in Norvegese e Testo - Ejmatt Norvegese
01:57: Traduzione in Danese e Testo - Ejmatt Danese
01:57: Traduzione in Hindi e Testo - Ejmatt Hindi
01:57: Traduzione in Polacco e Testo - Ejmatt Polacco
Di seguito troverete testo, video musicale e traduzione di 01:57 - Ejmatt in varie lingue. Il video musicale con la traccia audio della canzone partirà automaticamente in basso a destra. Per migliorare la traduzione potete seguire questo link oppure premere il bottone blu in fondo.

Testo della Canzone 01:57
di Ejmatt

Powiedziałem już wszystko co mogłem, a zrobiłem najpewniej mniej
Pytasz ziom, czy jest coś co pomoż najpewniej nie
Pomyślałem, że mogę i wszystko co wziąłem oddałem za bezcen
Wygrane to sole są kiedy się boję dać wiarę w najlepsze
Mam rzadkie podejście, słabe podejście, żadne podejście czasem
Za żadne popiersie nie dam się zmienić i zawsze po pierwsze Mattem
mówię to cicho, bo nie lubię krzyczeć i
Jak przystało na mat – nie lubię błyszczeć!
Ty i wielu się wyprze, wielu nie wyjdzie, wielu się dźwignie
Nie mów, że dziś chcesz, nie mów, że dziwnie, nie mów, że jutro nie przyjdziesz!
Nie mówię nic więc, bo gdzie tu jest w tym sens?
Dziś kreuję chwilę, bo jutro jest brzydkie
Wiedziałem to wcześniej opadły mi ręce z chwilą gdy
Przez drugie podejście cały czas cicho – sprawdź 'W E N U S Z M I L O', Ty
Chwilo żyj rychło pomylone imo z chwilo gnij
Widok krwi, bezsenne noce ale dziś to mit
Wszyscy liczą dni, wszyscy liczą kwit, szybcy idą z tym, inni gniją dziś
Wilki gryzą ich, pizdy liżą rany, dziwki idą zanim myśli wyjdą z
Ale to nie my, my byliśmy inni jak Sharon
Ja nie tonę dziś... ja staram się stanąć
Zostanę nieznany jak A-aron a nie bezradny jak belfer
Wrócę gdzie trzeba i tam gdzie czekają – w bezpieczne miejsce
Choć nie wiem co będzie, to to co minęło to prawda dawna
Było co było, sztuczne piękno ziom; Prada Marfa

W sumie to dużo się nauczyłem i wyniosłem dużo jak złodziej

Zostałem bez życia na chwilę lecz daję słowo już luźno na co dzień
Choć duszno na co dzień, to pusto na dole bez głupot na głowie
Po turbo zachodzie i turbo zawodzie – oburącz za poręcz!
Ponuro na dworze, ponuro na dole
Ponuro na górze i co dzień i wszędzie, ja pierdolę...
Przecież jest dobrze już i przecież nie co dzień
I przecież w ogóle, ponuro na moment i dalej swoje
Potworne dźwięki, bo w głowie siedzi, że trzy razy tak dano jak przez mgłę
Od 'mogę? dzięki.' do proszę nie kpij a trzy razy tak dało raptem
Wielkie nie, wielkie nieba
Nie chcę, już nie potrzeba
Po drodze do nieba brak satelitów i brak łączności; TomTom
Wprost ziom, tu nie pomoże już nawet dotyk i
Pod pociąg i teraz bez kitu już raczej zdąży, ochłoń...
Mordo i przestań grać znów brak godności!
Brat pomocy, a brat pomocny i zawsze był
Jeden, drugi, trzeci, czwarty, pią zawsze, skmiń
Choć nie na zawsze i raczej krótko, w biegu, zrozum
I nawet wtedy jak głucho kurwa przez pół roku
Ten przestój znowu dał wielu wrogów mi wielu ziomów i doznań
Możemy poczuć znów cel u progu i nie mów czemu nie sprostam
Dobra, dziś po swojemu pró-bujemy znów żyć...
A spytaj człowieku o najlepszy dzień... dwudziesty ósmy

Traduzione in Italiano della Canzone
01:57 di Ejmatt

Ho già detto tutto quello che potevo, e probabilmente ho fatto meno
Chiedi al mio amico se c'è qualcosa che può aiutare, probabilmente no
Ho pensato che potevo e ho dato tutto quello che ho dato per una canzone
Le vincite sono il sale quando ho paura di credere nel meglio
Ho un approccio raro, un approccio povero, nessun approccio a volte
Non cambierò per nessun fallimento e sempre per primo Mattem
Lo dico a bassa voce, perché non mi piace gridare e
Come si addice a un materassino - non mi piace brillare!
Tu e molti lo negherete, molti non se ne andranno , molti si alzeranno
Non dire che vuoi oggi, non dire che è strano, non dire che domani non verrai!
Non dico niente, perché dov'è il punto in questo?
Oggi creo un momento, perché domani è brutto
Sapevo che le mie mani cadevano nel momento in cui
Per il secondo approccio sempre tranquillo - controlla 'VENUSZMIL O', Tu
Vivi ora velocemente pazzo imo ora vai via
La vista del sangue, notti insonni ma oggi è un mito
Tutti contano i giorni, tutti contano le ricevute bcy vai con esso, altri marciscono oggi
I lupi li mordono, i cazzi si leccano le ferite, le femmine se ne vanno prima che i pensieri escano
Ma non siamo noi, eravamo diversi come Sharon
Non sto affogando oggi ... cerco di alzarmi in piedi
sarò sconosciuto come A-aron, non indifeso come un belfer
tornerò dove ho bisogno e dove stanno aspettando - in un posto sicuro
Anche se non so cosa sarà, quello che è passato è vecchia verità
Era quello che era, bellezza artificiale; Prada Marfa

Tutto sommato, ho imparato molto e imparato molto come un ladro.

Sono rimasto senza vita per un po 'ma do la mia parola liberamente ogni giorno
Sebbene sia soffocante ogni giorno, è vuoto al piano di sotto senza stupidità sulla testa
Dopo il tramonto del turbo e il guasto del turbo - usa entrambe le mani sulla ringhiera!
Cupo fuori, cupo al piano di sotto
Cupo al piano di sopra e ogni giorno e ovunque, cazzo ...
Va bene adesso e non tutti i giorni
E in generale, cupo per un momento e poi i tuoi stessi
Suoni mostruosi, perché è seduto nel tuo testa che tre volte a seguito di una nebbia
Da 'posso? Grazie.' per favore non prendermi in giro e tre volte lo ha fatto all'improvviso
Grande no, buon cielo
Non voglio, non ne ho più bisogno
Sulla strada per il paradiso, no satelliti e nessuna comunicazione; TomTom
Uomo etero, anche il tatto non aiuta qui e
Sotto il treno e ora avrà tempo senza mastice, calmati ...
Mordo e smettila di giocare di nuovo senza dignità!
Fratello aiuto, e il fratello è stato utile ed era sempre
Uno, secondo, terzo, quarto, sempre ubriaco, salta
Anche se non per sempre e piuttosto brevemente, in fuga, capisci
E anche allora come una puttana sorda per sei mesi
Questo tempo morto di nuovo mi ha dato molti nemici, molti livelli e sensazioni
Possiamo sentire di nuovo lo scopo sulla soglia e non dirmi perché posso ' Non farlo
Va bene, oggi proviamo di nuovo a vivere a modo nostro ..
E chiediamo all'uomo il giorno migliore ... ventottesimo

Migliora questa Traduzione

A causa di mancanza di tempo e persone, moltissime traduzioni vengono effettuate con il traduttore automatico.
Sappiamo che non è il massimo, ma è sufficiente per far capire a chi ci visita il senso della canzone.
Con il tuo aiuto, e quello degli altri visitatori, possiamo rendere questo sito un riferimento per le traduzioni di canzoni.
Ti va di dare il tuo contributo per la canzone 01:57? Ne siamo felici!

CREDITI

La canzone "01:57" è stata scritta da ejmatt. Supporta gli autori e le etichette dietro la sua creazione acquistandola qualora ti piacesse.

Ejmatt

01:57: traduzione e testo - Ejmatt
ziarno, szlugi, oppioidy.Aby się odbić, najpierw trzeba sięgnąć dna. Po utonięciu następuje moment odbicia, wejścia na tratwę i lepszej perspektywy.

01:57

Vi presentiamo il testo e la traduzione di 01:57, una nuova canzone creata da Ejmatt tratta dall'album 'GRIMEGEIST. EP'

Questa è la lista delle 2 canzoni che compongono l'album. Potete cliccarci sopra per vederne la traduzione e il testo.

Questi sono alcuni dei successi cantati da . Tra parentesi trovate il nome dell'album:

Ultime Traduzioni e Testi inseriti Ejmatt

Ultime Traduzioni e Testi Inseriti

Traduzioni più viste questa settimana